home product tire knowledge about dunlop dealer address contact
   

dunlop background
global quality
dunlop museum 

JC DUNLOP

วิวัฒนาการยางรถยนต์ที่ต้องเติมลมเส้นแรกเกิดเมื่อปี 1888 จากการคิดค้นของ MR. J.B. Dunlop ชาวอังกฤษ
ผู้ริเริ่มพัฒนายางรถยนต์ที่ต้องสูบลมและมียางในเส้นแรกของโลกได้สำเร็จ แรงบันดาลใจของ Dunlop ในการ
พัฒนายางรถยนต์ที่ใช้สูบลม (ก่อนหน้านั้นรถยังใช้ยางตัน) เนื่องจากปัญหาของลูกชาย Dunlop จึงคิดทำไส้ใน
ยางจักรยานแล้วนำมาสูบลมทำให้เกิดแรงยืดหยุ่นและลดแรงกระแทก วิวัฒนาการดังกล่าวนำไปสู่การปฎิสนธิยาง
รถยนต์ที่ถูกพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องกว่า 110 ปี มาแล้ว นี่คือเกียรติยศของ Dunlop ที่ต้องถูกจารึกไว้ใน
โลกยานยนต์
 
 

ทีมงานวิศวกรของ DUNLOP ถือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มีคุณภาพมุ่งมันในความรับผิดชอบต่อสังคมคือภาระกิจที่ต้องทำให้ได้
DUNLOP เสาะแสวงหาทีมงานคุณภาพพร้อมทั้งเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการสร้างที่ทำงานที่โอ่โถงให้ความสะดวกสบาย และมีความอบอุ่น โดยเฉพาะ DUNLOP เน้นธรรมาภิบาลในการปกครองอันนำมาสู่ความร่วมมือในการคิดค้นยางรถยนต์คุณภาพระดับพรีเมียม อย่างต่อเนื่อง

 
 

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์อินดัสตรี ประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ Dunlop ในประเทศไทยเมื่อปี 2548 ในชื่อบริษัทซูมิโตโม รับเบอร์์
(ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือในนาม SRT โรงงานแห่งนี้ตั้งขึ้นในบริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 346 ไร่ หรือประมาณ 585,000 ตารางเมตร โดยใช้งบการลงทุนจนถึงมิถุนายน 2551 ไปแล้ว 12.2 พันล้านบาท

โรงงานเฟสแรกได้เริ่มผลิตยางรถยนต์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ในชื่อว่า “SUN SYSTEM” ซึ่งเป็นระบบขบวน การผลิตที่ผสมผสานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้ผลการผลิตที่สูงโรงงานเฟสสองได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนตุลาคม 2550 และเมื่อสิ้นสุดปี 2551 โรงงานทั้งสองเฟสจะมีกำลังผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่ง รถ SUV เอนกประสงค์ และ รถปิ๊กอัพ รวมกันที่ 28,000 เส้นต่อวันและเพื่อที่จะสามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดยางในอนาคต โรงงาน SRT มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตถึง 73,000 เส้นต่อวันในปี 2553

 
 

 

 

footer